Sami Kilpeläisen blogi

Keskittämisestä hajautukseen

Suomessa maakunnissa on huutava työvoimapula. Tämä on viime vuosikymmenten aikana harjoitetun politiikan seurausta.

Vielä istuva hallituskin on omilla toimillaan kiihdyttämässä maakunnista muuttoa pääkaupunkiseudulle. Päättihän hallitus vuonna 2016 yhdessä pääkaupunkiseudun kanssa tehdä maankäyttöä ja asumista ohjaavalla sopimuksella peräti 60 000 uutta asuntoa pääkaupunkiseudulle vuosina 2016- 2019.

Työllisyystilanteen paraneminen maakunnissa on loistava uutinen. Nyt pitäisi varmistaa, että osaajia löytyy maakunnista. Koulutusratkaisujen merkitys on olennainen. Tässäkin pääkaupunkiseudulle keskittämisen sijaan pitäisi korostaa uusien koulutuspaikkojen luomista maakuntiin.

Pääkaupunkiseudulla on jo valmiiksi 110 000 ammatillista tai sen jälkeistä koulutuspaikkaa. Se on paljon.

Maahanmuuton sijaan olisi hyvä miettiä, että miksi maakunnista vuosikymmeniä isoihin kaupunkeihin suuntautuneeseen muuttoliikkeeseen ei ole pantu jarrua. Nyt alkaa olla jo myöhäistä, kun työvoimaa tarvitaan.

Syntyvyyden kohentaminen Suomessa syntyneiden keskuudessa on toinen asia. Siinä tarvitaan isompia kokonaisuudistuksia, jotta perheillä olisi varmuutta liian raa'aksi muuttuneessa yhteiskunnassa, joka on luotu markkinatalouden ehdoilla. Yhteiskunnan pitää luoda vakaampi ympäristö perheille. Perheen perustamista edesauttaa varmuus tulevaisuudesta ja luottamus siihen, että lapsen syntymä ei vie taloudelliseen ahdinkoon.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (1 kommentti)

Käyttäjän Kirsiomp kuva

"Kevennettyjen rakentamis- ja kaavamääräysten kokeilusta annetun lain" ja asetuksen voimassaoloaikojen pidentäminen viidellä vuodella tehtiin ilman, että Kokeilulain vaikutuksia eri kunnissa olisi arvioitu julkisuuteen.

Ks. ko. lain 6 §, Seurantavastuu: Kokeilussa mukana olevat kunnat ovat velvollisia seuraamaan ja arvioimaan kokeiluja ja antamaan ympäristöministeriölle kokeilun seurantaa ja arviointia koskevat tiedot.

HE 177/2013 vp:

https://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2013/2013017...

Laki kevennettyjen rakentamis- ja kaavamääräysten kokeilusta (1257/2010):

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2010/20101257

HE 118/2018 vp:

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/EduskunnanVastau...

"Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja kevennettyjen rakentamis- ja kaavamääräysten kokeilusta annetun lain (1257/2010, kokeilulaki) ja sen nojalla annetun asetuksen (107/2014) voimassaolon jatkamisesta viidellä vuodella, jos sitä pidetään tarpeellisena lain soveltamisalaan kuuluvissa kunnissa (sovelletaan Helsingissä, Espoossa, Tampereella, Vantaalla, Oulussa, Turussa, Jyväskylässä, Kuopiossa, Lahdessa ja Kouvolassa).

Samalla lain piiriin kuuluvia kuntia pyydetään antamaan lain seurantaa ja arviointia koskevia tietoja, niitä hyödynnetään maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksessa"

Ympäristöministeriö tiedustelee säännöksen piiriin kuuluvilta kunnilta ja Suomen kuntaliitolta, onko lain ja asetuksen säännösten voimassaolon jatkaminen edelleen tarpeellista. Jos näin on, lakia ja asetusta ehdotetaan jatkettavaksi nykyisen sisältöisenä viidellä vuodella, eli vuoden 2023 loppuun asti.

Säännösten tarpeellisuus ja sisältö selvitetään tarkemmin käynnissä olevan maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen yhteydessä ja aikataulussa. Ennakoiden maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistusta kunnilta kunnilta kerätään tällä lausuntokierroksella myös seuranta- ja arviointitietoja kokeilulain soveltamisesta" - -

Lähde:

https://api.hankeikkuna.fi/asiakirjat/8d3c150c-a24...

---

Ihmettelen, missä ko. lausuntokierroksella tehdyt kuntien arvioinnit ja lausunnot ovat koottuna nähtävissä? Onko myös ko. kuntien asukkailta kysytty Kokeilulain vaikutuksista? Miksi Kokeilulakia on nyt jatkettu, jos sen vaikutuksia ei ole arvioitu?

Esimerkkinä Kokeilulain vaikutuksista kuntalaisille:

Jyväskylässä Kankaan uudella 5000 asukkaan ja 2000 työpaikan asuinalueella on saatu tämän Kokeilulain turvin maankäyttö- ja kaavoitus täysin sekaisin "pilkotuilla" lain ja EU-direktiivien vastaisilla kaavoilla, ja kuntalaiset on jätetty täysin vaille oikeusturvaa:

Kuntalaisia ei ole kuultu eikä kuulla kaavoissa, Tourujoen padon purussa eikä Tourujokikunnostuksessa - ei oikein missään muussakaan kaava- tai lupa-asiassa. Yhtä huono tilanne on Vesankajärventien kivilouhimon kohdalla, Ramoninsillan kohdalla jne...

Em. Kokeilulailla on lähinnä kokeiltu jyväskyläisten kuntalaisten, luonnonsuojelijoiden ja kulttuuri-ihmisten sietokykyä - nyt sietokyky näyttää olevan totaalisesti loppu!

Varsinkin kun mm. kaava- ja YVA-selvitysten puuttuessa Laukaan avovankilan siirto kauniin monimuotoisen Tourujoen maisemiin Jyväskylän keskustaan näyttää toteutuvan... KHO ei antanut puuttuville kuntalaisten kuulemisillekaan mitään arvoa 23.11.2018 päätöksessään eli ei antanut valituslupaa vankila-asiassa.

Se mitä me kaltoinkohdellut kuntalaiset voimme ainakin tehdä asiassa on se, että me vaadimme, että Kokeilulaki tulee keskeyttää välittömästi EU-direktiivien vastaisena:

Kuntalaisten kuuleminen ei toteudu EU:n perusoikeuksien mukaisena, mm. perustuslaki 14 §, 20 § ja 21 § mukaisena, Århusin sopimuksen ja Faron yleispuitesopimuksen mukaisena.

Ja mitä K-S:n tarkistettuun maakuntakaavaan tulee, siihenkin oli jätetty vino pino muistutuksia, jotka pyyhkäistiin surutta maton alle ja kuulutettiin kaava lainvoimaiseksi "sujuvoitetun" ympäristöhallinnon vuoksi, koska ympäristöministeriö ei enää vahvista maakuntakaavoja.

Tällaista on normien purku ja kaavoituksen sujuvoittaminen Jyväskylässä ja Keski-Suomessa.

Kertokaa te, miten asiat ovat muualla Kokeilulain piirissä olevissa isoissa kaupungeissa: siis Helsingissä, Espoossa, Tampereella, Vantaalla, Oulussa, Turussa, Kuopiossa, Lahdessa ja Kouvolassa.

Kokeilulaki tulee kumota välittömästi, ja sitä ei tule jatkaa EU-direktiivien, mm. SEA-direktiivin, vastaisena.

Kuntien hyväksyttävänä itsehallintona pidetään isoissa kaupungeissa tällä hetkellä kaavoituksen diktatuuria.

Kuntalaisten aito kaavakuuleminen on saatava takaisin!

Toimituksen poiminnat